Adwokat Teodor Jesipowicz

NIP: 712-321-87-57    REGON: 523381224

Imię

Telefon

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przesłanego zgłoszenia oraz zgodnie z polityką prywatności.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Ogrodowa 10/2, 

20-075 Lublin

biuro@adwokatjesipowicz.pl

+48 513-156-754

Kancelaria adwokacka
Adw. Teodor Jesipowicz

Kontakt

Zasady współpracy

Istotą działania kancelarii jest indywidualne podejście do każdego Klienta. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną - stałą oraz incydentalną, na każdym etapie postępowania.

Specjalizacje

Istotą działania kancelarii jest indywidualne podejście do każdego Klienta. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną - stałą oraz incydentalną, na każdym etapie postępowania.

Specjalizacje

O kancelarii

Kancelaria oferuje usługi dostosowane do potrzeb konkretnego Klienta.

 

W ramach współpracy, kancelaria oferuje m.in.:

 

- reprezentację przed sądami, organami administracji publicznej i innymi podmiotami,

- przygotowanie projektów umów, pism, statutów, środków odwoławczych itp.,

- porady prawne,

- udział w postępowaniach polubownych: negocjacjach i mediacjach,

- stałą obsługę prawną – prowadzenie wszystkich bieżących spraw prawnych Klienta, m.in. sporządzanie umów, pomoc prawną w sporach z kontrahentami, obsługę prawną w zakresie bieżącego funkcjonowania firmy, sporządzanie wniosków do właściwych rejestrów przedsiębiorców (Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG), reprezentowanie Klienta przed sądami i innymi podmiotami,

- przygotowanie opinii prawnych – pogłębionej analizy problemu Klienta w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące prawo, zakończone przedstawieniem możliwych rozwiązań sprawy.

Teodor Jesipowicz

Oferuję profesjonalną pomoc prawną klientom indywidualnym
i przedsiębiorcom na terenie całego kraju, na każdym etapie postępowania.

 

Moim zadaniem jest kompleksowe doradztwo w zakresie prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy
i administracyjnego.

Kancelaria Adwokacka

biuro@adwokatjesipowicz.pl

+48 513-156-754

NIP: 712-321-87-57    REGON: 523381224

W pracy adwokata szczególnie ważna jest prawidłowa komunikacja z Klientem. W wykonywaniu swych zadań adwokat powinien zachowywać rzeczowość i poufność, wykazując zaangażowanie i mając na względzie zaufanie i interes Klienta.

 

Wysokość honorarium zawsze ustalana jest indywidualnie z Klientem, w oparciu o charakter sprawy, stopień jej skomplikowania, wymagany nakład pracy i zakres koniecznych do podjęcia czynności, w celu rzetelnego wykonania zlecenia.

 

Dostępne są następujące formy ustalania wynagrodzenia:
- wynagrodzenie za prowadzenie indywidualnej sprawy (możliwość ustalenia wynagrodzenia za prowadzenie całej sprawy lub za poszczególne jej etapy, np. instancje),

- ryczałt miesięczny dla Klientów korzystających ze stałej obsługi prawnej,

- wynagrodzenie godzinowe (uzależnione od ilości przepracowanych godzin),

- wynagrodzenie za podjęcie konkretnych czynności, np. sporządzenie apelacji, zażalenia, wniosku,

- wynagrodzenie z premią za sukces (wynagrodzenie ustalane jest za prowadzenie danej sprawy, jednakże w przypadku satysfakcjonującego Klienta wyniku postępowania, wynagrodzenie przewiduje również premię).

ul. Ogrodowa 10/2, 20-075 Lublin

ul. Ogrodowa 10/2,

20-075 Lublin